ویدیو/ تجاوز جنسی طالبان بالای یک دختر ۱۶ ساله

آریانا نیوز: طالبان بر دختر ۱۶ ساله بنام آیمامه تجاوز و بعدا وی را به قتل رساندند…

طالب کیست؟ به زور مهمان خانه می شود، بر ناموس خانواده تجاوز جنسی می کند، تهدید می کند و قربانی را می کشد.

قوماندانان بلند پایه طالب نیز تهدید و دستور قتل را صادر می کنند.

 

همرسانی کنید!