ویدیو/ برخورد عجیب پولیس کابل با زنان

آریانا نیوز: گفته می شود که بانوی که با اعضأ خانواده‌اش به تازه گی به کابل آمده می‌گوید که در چهارراهی عبدالحق شهر کابل، از سوی عسکر پولیس که نشه بوده، شیشه‌های موتر شان شکستانده شده و بالای شان فَیر‌ شده است…

پولیس کابل تا کنون در مورد چیزی نگفته است.

همرسانی کنید!