ویدیو/ بازی مرگبار یک جوان هندی با مار

آریانا نیوز: انجام حرکات نمایشی با مار پیتون، عاقبت تلخی را رقم زد…

یک جوان هندی مشغول انجام حرکات نمایشی با یک مار پیتون بود که ناگهان مورد حمله مار قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

همرسانی کنید!