ویدیو/ انهدام یک مرکز ساخت و ساز ماین های طالبان در هلمند

آریانا نیوز: به نقل از وزارت دفاع ملی، یک مرکز ساخت وساز ماین های طالبان بایک دیپوی مهمات شان در هلمند نابود گردید…

تیم هدفگیری معاونیت عملیاتی کوماندو به همکاری تیم اسگن یگل گذشته یک باب مرکز ماین سازی و یک باب دیپوی مهمات طالبان را در مربوطات لشکرگاه مرکز ولایت هلمند تثبیت نمودند.

قوای هوایی بالای اهدف تثبیت شده ضربات هدفمند را وارد نمودند که در نتیجه ۸ تن از طالبان کشته شدند، یک باب مرکز ساخت و ساز ماین ها، یک باب دیپوی مهمات با تعداد زیاد سلاح و تجهیزات دشمن انفجار و تخریب گردیده است.

همرسانی کنید!