30 میزان 1400 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ اعلام انزجار مقاومتگران اندراب علیه پاکستان

آریانا نیوز: مقاومتگران اندراب: ما بالای خانه کسی حمله نکردیم، به خاک کسی تجاوز نکردیم، مقاومت ما برحق بوده و تا آخرین قطره خون در برابر طالبان مزدور و اجیر شده پاکستان مقاومت و مبارزه می کنیم…

همرسانی کنید!