7 سرطان 1399 - ویدیو نسخه قابل چاپ

ویدیو/ اعترافات تکان دهنده یک عامل انتحاری

آریانا نیوز: مختار نام نوجوانی است که قرار بود تا در یک مراسم عام خودش را انفجار دهد اما او این کار را انجام نداد…

طالبان واسکت انتحاری را به تن مختار ۱۳ کردند تا در یک مراسم عام خودش را انفجار دهد اما او این کار را انجام نداد.

وی گفت که افراد طالبان مادر و پدرش را کشتند، دو برادرش را در حملات انتحاری کابل انفجار دادند و از دو خواهرش خبری نیست.

همرسانی کنید!