ویدیو/ سخنان اشرف غنی در پیوند به آزادی 5 هزار زندانی طالبان

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی طی سخنانی گفت گه هیچ نوع تعهدی برای آزادی 5 هزار زندانی طالبان وجود ندارد…

همرسانی کنید!