ویدیو/ آواره شدن باشنده‌گان دایکندی در کوه ها

آریانا نیوز: باشنده گان هزاره که توسط طالبان از سرزمین های اجدادی خود در دایکندی رانده شده اند، در کوه ها در فضای باز زنده گی می کنند…

هوا در حال حاضر سرد است و در ماه های آینده به شدت سرد خواهد شد.

جامعه بین المللی باید فورا برای محافظت از این افراد اقدام کند.

همرسانی کنید!