ویدیویی دیده نشده از دیدار حکمتیار با طالبان در حاشیه نشست مسکو

آریانا نیوز: در این نشست که بدون حضور رسانه ها بین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با گروه طالبان در حاشیه نشست مسکو صورت گرفته بود حکمتیار روی ایجاد یک حکومت قومی و پشتونی صحبت کرده است…

ارتباطات حکمتیار و طالبان کاملا آشکار است و مردم سابقه و عمکلرد منفی حکمتیار را در طول سال های گذشته به خوبی به یاد دارند.

حکمتیار در طول سال های گذشته دست به هر جنایتی در افغانستان زد و حضور وی در کنار حکومت هیچ سودی و ثمری برای مردم و نظام حاکم در افغانستان نداشته است.

بر اساس معاهداتی که بین حکومت افغانستان و حکمتیار امضا شد، قرار بود نیروهای حکمتیار به صفوف دولت بپیوندند اما چنین نشد و هیچ کس از طرف او به دولت تسلیم نشد.

کارشناسان معتقدند که در حال حاضر هم، افراد حکمتیار با نام گروه طالبان، مشغول جنایت استند و آمدن حکمتیار به کابل به عنوان یک رهبر جهادی و آن استقبالی که از وی صورت گرفت، بسیار فراتر از مقام و جایگاه او بود.

 

همرسانی کنید!