ویدیو/ عزم یک قوماندان آزاد شده طالبان برای انجام حمله انتحاری!

آریانا نیوز: حفیظ منصور یک قوماندان تحریک طالبان در غزنی پس از آن که آزاد شد از حمله انتحاری سخن می گوید…

کارشناسان معتقدند که نتیجه رهایی زندانیان طالبان، بازگشت دوباره آنها به میادین نبرد و شعله ور شدن آتش جنگ در کشور می باشد.

همرسانی کنید!