شکنجه

  • شکنجه گر بین المللی به امارات رفت

      رییس سابق دستگاه اطلاعات “حسنی مبارک” دیکتاتور مخلوع مصر که در دوران خود همکاری بسیار نزدیکی با دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی غرب برای…

    دوشنبه, 22 جوزا , 1391
  • شکنجه روزنامه نگار بحرینی در زندان

      خواهر “احمد رضي” روزنامه نگار بازداشت شده بحريني از مشخص نبودن سرنوشت برادرش خبر داد و گفت، برادرش با ارسال نامه اي از زندان…

    جمعه, 19 جوزا , 1391