برگشت

  • کرزی صبح امروز به کابل برگشت

    رئیس جمهور کشورمان به دلیل حمله به عزاداران حسینی در روز عاشورا،با ناتمام گذاشتن سفر خود به لندن، به کشور بازگشت.

    چهارشنبه, ۱۶ قوس , ۱۳۹۰