بانک

  • بحران مالی، گریبانگیر قدیمی ترین بانک جهان

      روزنامه اقتصادی «ایل سوله» روز سه شنبه اعلام کرد این کمک مالی به این بانک ایتالیایی امکان خواهد داد وام دولتی یک میلیارد و…

    سه شنبه, ۶ تیر , ۱۳۹۱
  • بانک تا بانک با فساد!

      كابل بانك که یک بانک خصوصی بزرگ کشور بود، سال گذشته به علت قرضه‌دهی غيرقانونی به افراد خاص به مبلغ حدود 900 مليون دالر،…

    شنبه, ۲۰ خرداد , ۱۳۹۱