جزییات دیدار رییس جمهور با تیم دختران کوهنورد افغانستان

جزییات دیدار رییس جمهور با تیم دختران کوهنورد افغانستان

آریانا نیوز: در این دیدار، رییس جمهور غنی ضمن تبریکی بخاطر فعالیت ها و تلاش های تیم متذکره، گفت که شما فاتح قله های بلند موفقیت استید…

رییس جمهور محمد اشرف غنی با تیم دختران کوهنورد افغانستان در حالیکه بانوی اول کشور نیز حضور داشت، در ارگ دیدار کرد.

به نقل از ارگ، در این دیدار، ابتدا عاقله هاشمی به نمایندگی از دیگران صحبت کرد و خواست ها و پیشنهادات تیم دختران کوهنورد را در زمینه حمایت بیشتر حکومت از آنان، تهیه تجهیزات و فراهم آوری آموزش های تخصصی، با رییس جمهور شریک ساخت.

رییس جمهور غنی ضمن تبریکی بخاطر فعالیت ها و تلاش های تیم متذکره، گفت که شما فاتح قله های بلند موفقیت استید.

رییس جمهور افزود که ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک مشترکاً طرح شان را بخاطر تخصیص بودیجه و حمایت بیشتر از دختران کوهنورد افغانستان ارائه کنند.

رییس جمهور کشور گفت که حکومت افغانستان از طریق سفارت خانه های خویش در کشورهای متذکره با درنظرداشت محدودیت های ویروس کرونا، زمینۀ فعالیت را به دختران کوهنورد افغانستان فراهم خواهد نمود.

 

بیشتر بخوانید  آمار نگران کننده سازمان ملل متحد از شمار بیجا شده های داخلی در افغانستان
همرسانی کنید!