جایگاه تیم ملی کرکت افغانستان در تازه ترین ره بندی جهان

جایگاه تیم ملی کرکت افغانستان در تازه ترین ره بندی جهان

آریانا نیوز: در این رده بندی، در بازی های بیست آوره، تیم ملی کرکت هندوستان در جایگاه نخست و افغانستان در جایگاه دهم قرار گرفته است…

در تازه ترین رده بندی جهانی، تیم ملی کرکت افغانستان در رده دهم جهان قرارگرفت است.

دراین رده بندی جدید شورای جهانی کرکت، همه کشورهایی که تیم های ملی کرکت دارندنظر به دست آورد های تیمی شان، ارزش بندی شده اند.

دراین رده بندی، در بازی های بیست آوره، تیم ملی کرکت هندوستان در جایگاه نخست و افغانستان در جایگاه دهم قرار گرفته است.

این رده بندی جهانی در حالی نشر می شود که افغانستان در آستانه پیکارهای سه روزه کرکت با پاکستان قرار دارد.

نتیجه این پیکارها در جایگاه دو تیم در رده بندی جهانی بعدی مهم و سرنوشت ساز است.

 

بیشتر بخوانید  خواجه آصف: خاک افغانستان امن است!
همرسانی کنید!