29 ثور 1399 - ورزش جهان, ورزشی

تحفه راجر فدرر به مردم نیازمند کشورهای افریقایی

تحفه راجر فدرر به مردم نیازمند کشورهای افریقایی

آریانا نیوز: تنیسور مطرح جهان برای کمک به کشورهای افریقایی یک ملیون دالر تحفه کرد…
تنیسور مطرح جهان یک ملیون دالر برای تهیه وعده های غذایی برای خانواده هایی که در افریقا تحت تأثیر رخصتی‌ مکاتب قرار دارند به منظور کمک به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اهدا کرده است.

بنیاد خیریه وی ۶۴ هزار نفر را تحت تأثیر این بحران کمک می کند در حالی که بسیاری از خانواده‌ها قبلاً به وعده‌های غذایی رایگان مکتب تکیه می‌کردند.

این بنیاد با شرکای محلی در نامیبیا، افریقای جنوبی، زامبیا، زیمبابوی و مالاوی همکاری می‌کند تا مواد غذایی اضافی را برای دو ماه آینده تهیه کند.

جانین هندل، مدیر اجراییه بنیاد راجر فدرر گفت: وعده های غذایی معمولی که در مکتب ارایه می شود، اغلب تنها وعده‌های غذایی مغذی است که اطفال دریافت می‌کنند. با بسته شدن مکاتب در حال حاضر، اطفال دیگر به این وعده‌های غذایی دسترسی ندارند.

وی افزود: گرسنه گی یک مشکل است خاصتاً در کشورهایی که خانواده های آسیب پذیر در آنها هیچ گونه ذخیره ندارند.

بیشتر بخوانید  خطر گرسنگی شدید ملیون ها باشنده افغان را تهدید می کند
همرسانی کنید!