توزیع کمک های نقدی برای ۴۰۰ خانواده بی‌جا شده در ولایت جوزجان

توزیع کمک های نقدی برای ۴۰۰ خانواده بی‌جا شده در ولایت جوزجان

آریانا نیوز: عبدالمالک رستمی رئیس امور عودت مهاجرین جوزجان گفت، برای ۴۰۰ خانواده که از مناطق نا امن به شهر شبرغان بی‌جا شده‌اند، به هر خانواده، پانزده هزار افغانی توزیع شد…

او گفت: این کمک‌ها جز کمک‌های عاجل بشری زمستانی است که از سوی وزارت امور مهاجرین برای بیجا شده‌ها تخصیص داده شده بود. قرار است علاوۀ براین، کمک‌های انکشافی در قریه جات، کمک‌ها در زمینۀ کاریابی و کمک‌های زیربنایی هم داشته باشیم.

این در حالیست که به تازه گی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) گفته است، در مجموع حدود ۹.۴ ملیون افغان نیازمند کمک‌های بشری اند که از این جمله ۷.۱ ملیون تن آن‌ها به کمک‌های عاجل نیاز دارند.

بیشتر بخوانید  نگرانی از کم‌رنگ بودن اشتراک زنان افغان در نشست دوحه
همرسانی کنید!