کابل پایتخت فرهنگی جهان اسلام می شود

کابل پایتخت فرهنگی جهان اسلام می شود

آریانا نیوز: کابل به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۴ انتخاب شد…

محمد رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کشورمان اعلام کرد: در نشست کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی در عمان پایتخت اردن، کابل درسال ۲۰۲۴ عیسوی به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام پذیرفته شده است.

باوری همچنین افزود، ما باید برنامه های مشخصی برای ایجاد این مرکز فرهنگی در شهر کابل و ترمیم آبدات تاریخی داشته باشیم.

وی همچنین بر آماده گی های لازم جهت برگزاری مراسم تجلیل از انتخاب کابل به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۴ تاکید کرد و گفت که به این مناسبت، سمیناری نیز در کابل برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید  تصویر/ از دستر خوان چور تا سرک های ناهموار
همرسانی کنید!