تاکید وفی الله کاکر بر دریافت راه حل‌های دایمی برای بیجا شده گان داخلی

تاکید وفی الله کاکر بر دریافت راه حل‌های دایمی برای بیجا شده گان داخلی

آریانا نیوز: وفی الله کاکر معین امور پناهنده گان در دیدار تعارفی با رییس موسسه جمعیت کمک‌های بشری (HAS) روی دریافت راه حل‌های دایمی برای بیجا شده گان داخلی در کشور تاکید کرد…

در ادامه‌ی ملاقات‌های تعارفی با سازمان های ملی و بین المللی، وفی الله کاکر معین امور پناهنده گان در دیدارش با رییس موسسه جمعیت کمک‌های بشری روی دریافت راه حل‌های دایمی برای بیجا شده گان داخلی در کشور تاکید کرد.

وی بیان کرد که تمام پروژه های کمک رسانی به بیجا شده گان و عودت کننده گان باید بصورت اساسی تطبیق شود و پالیسی‌ها به هدف موثریت و تاثیرات دراز مدت طرح و تطبیق شود.

بیشتر بخوانید  حکومت طالبان و تشديد رقابت‌‌ها ميان لايه‌های قدرت
همرسانی کنید!