دیدار وزیر امور خارجه جرمنی با شماری از باشنده گان افغان در اسلام آباد

دیدار وزیر امور خارجه جرمنی با شماری از باشنده گان افغان در اسلام آباد

آریانا نیوز: قرار است وزیر امور خارجه جرمنی در اسلام آباد با آنعده از افغان هایی ملاقات کند که منتظر اند با کمک برلین به جرمنی ودیگر کشور ها انتقال یابند…

خبرگزاری دی پی آی جرمنی گزارش میدهد که آنا لیینا بیربوک با کارمندان سفارت جرمنی وادارۀ همکاری های بین المللی این کشور دراسلام آباد نیز ملاقات می کند.

این کارمندان از چندین ماه به این سو درانتقال افغان های آسیب پذیر که بعد از حاکمیت طالبان به پاکستان رفته اند٬ کمک فراهم کرده اند.

خانم بیربوک پذیرفت که روند تخلیۀ افغان ها با کُندی به پیش می رود.

وزیر امور خارجۀ جرمنی هنگام عزیمت به اسلام آباد دیروز در برلین به خبرنگاران گفت که کدام راه حل سهل تر برای این روند وجود ندارد و هیچکسی ازآن راضی نیست.

وی افزود که در این مسافرت چهار روزه که به پاکستان ، یونان و ترکیه دارد٬ روی چگونگی حمایت از افغان ها وافزایش فشار بالای طالبان ، با مقامات این کشور ها گفتگو می کند.

وزارت امور خارجۀ جرمنی هفته گذشته گفت که هر هفته تقریبا دوصد افغان ازاسلام آباد توسط پروازهای چارتر به جرمنی انتقال می یابند.

 

بیشتر بخوانید  مقام طالبان: باشنده گان فلسطینی، امریکا و اسراییل را شکست خواهند داد
همرسانی کنید!