26 ثور 1402 - سياسی, اجتماعی

اظهارات سخنگوی وزارت تحصیلات عالی درباره کاهش مالیات بر پوهنتون های خصوصی

اظهارات سخنگوی وزارت تحصیلات عالی درباره کاهش مالیات بر پوهنتون های خصوصی

آریانا نیوز: سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان با نشر پیامی از کاهش مالیات بر پوهنتون های خصوصی خبر داده است…

حافظ ضیاالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در تویتر خود نوشته که در سال ۱۴۰۲ مالی، مالیات بر پوهنتون های خصوصی از سوی رهبری آنها ۴ فیصد کاهش یافته، او این حرکت را دلسوزی رهبران طالبان با پوهنتون های خصوصی، خوانده است.

این ادعا در حالی مطرح می شود که پس از آغاز سمستر بهاری پوهنتون‌ها، اتحادیۀ پوهنتون‌های خصوصی افغانستان گفته که با وضع محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، شماری از پوهنتون‌های خصوصی در آستانۀ بسته شدن قرار دارند.

بیشتر بخوانید  طالبان: رسانه‌ها ابزار حکومت شده‌اند!
همرسانی کنید!