توزیع مواد غذایی برای 1500 تن از افراد بی‌بضاعت در نواحی مختلف شهر کابل

توزیع مواد غذایی برای 1500 تن از افراد بی‌بضاعت در نواحی مختلف شهر کابل

آریانا نیوز: به گفته سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنند‌گان، این افراد از نواحی مختلف شهر کابل توسط تیم سروی وزارت و ریاست مهاجرین کابل در یک روند شفاف شناسایی شده اند که مستحقین واقعی می‌باشند…

خلیل الرحمانی حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنند‌گان هنگام توزیع این مواد گفت: ما در ادامه کمک‌های بشری خویش به نیازمندان امروز هم به 1500 تن افراد نیازمند، برای هر فرد یک بوری برنج 50 کیلویی توزیع کردیم.

آقای حقانی گفت: این افراد از نواحی مختلف شهر کابل توسط تیم سروی وزارت و ریاست مهاجرین کابل در یک روند شفاف شناسایی شده اند که مستحقین واقعی می‌باشند.

وی بیان داشت: کار تیم سروی ما در سراسر افغانستان جریان دارد تا افراد بی‌بضاعت را به کمک متنفذین و وکلا گذر شناسایی نموده و آنها را تحت حمایت‌های مالی قرار بدهیم.

سرپرست وزارت مهاجرین با بیان اینکه مواد غذایی در 34 ولایت کشور رسیده گفت: کمک‌های بشری جهان که در اختیار طالبان قرار می‌گیرند در فضای شفاف برای مستحقین آن توزیع می‌گردد و تلاش داریم که درآینده هم این کمک‌ها به مستحقین واقعی آن برسند.

آقای حقانی از وکلا گذر و متنفذین قومی خواست که در قسمت شناسایی افراد مستحق با تیم سروی وزارت مهاجرین کمک کرده و افراد بی‌بضاعت را جهت دریافت مواد غذایی معرفی کنند.

وی ازکشور‌های جهان و همسایه نیز خواست که در این شرایط به کمک‌های خویش به افغانستان ادامه دهند.

در همین حال عبدالمتین رحیم زی رئیس مهاجرین ولایت کابل گفت: طالبان برای خدمت به مردم افغانستان آمده است که به همین دلیل ما خانه به خانه کوچه به کوچه کابل می‌گردیم تا افراد مستحق را پیدا کرده و دست همکاری به آنها دراز کنیم.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی و سیلاب در شش ولایت کشور

وی با بیان اینکه من‌بعد عدالت و انصاف در سراسر کشور تامین خواهد شد گفت: رهبری طالبان تلاش دارند که در آینده نه چندان دور زمینه کار و بار را به افغان‌ها مساعد ساخته و دست هموطنان خویش را از دریافت خیرات جهان کوتا‌ه سازند.

این کمک‌ها درحالی صورت می‌گیرد که نهاد‌‌های مدد رسان ملی و بین المللی از وقوع بحران بزرگ بشری در افغانستان هشدار داده می‌گویند که تحولات سیاسی و نظامی سال گذشته مردم افغانستان را با سونامی گرسنگی مواجه ساخته اند.

سازمان ملل متحد گفته که به منظور رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان به 4.4 ملیارد دالر نیاز دارد تا 24 ملیون افغان زیر خط فقر را از تنگ دستی نجات دهند.

همرسانی کنید!