وضع محدودیت‌های تازه برای بانوان محصل در افغانستان

فراغت

آریانا نیوز: شماری از دختران که تازه از پوهنتون فارغ شده اند می‌گویند، طالبان به مردان خانواده و استادان مرد آنها اجازۀ اشتراک در جشن فراغت آنان را نداده اند…

در ادامۀ وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، به نظر می‌رسد که ممنوعیت ورود مردان خانواده و استادان مرد در مراسم فراغت محصلین دختر نیز اضافه شده است.

شماری از دختران که تازه از پوهنتون فارغ شده اند می‌گویند، طالبان به مردان خانواده و استادان مرد آنها اجازۀ اشتراک در جشن فراغت آنان را نداده اند.

لیمه رحمانی که در سال جاری خورشیدی از پوهنځی زبان و ادبیات پشتو فارغ شده به رسانه ها گفت، طی چهار سال تحصیل آرزو داشت تا جشن فراغت‌اش را با اعضای خانواده و استادان‌اش تجلیل کند، اما به گفتۀ وی، طالبان این خوشی را از او گرفتند.

این درحالیست که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در هفتۀ جاری از فراغت چهار هزار محصل از پوهنتون کابل خبرداد و تصویرهایی را از جشن فراغت آنها نشر کرد که در آن تنها محصلین پسر دیده می‌شدند.

یکی دیگر از دختران که به تازگی از پوهنتون خصوصی خورشید فارغ شده هم می گوید در پوهنتون آنها تنها محصلین پسر جشن فراغت برگزار کردند.

حکومت طالبان محدودیت‌های زیادی را بر فعالیت‌های زنان و دختران در افغانستان وضع کرده اند.

زنان را جز در بخش صحی و سه بخش دیگر از کار در ادارات دولتی منع کرده اند، دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته اند، به آنها اجازۀ سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی را نداده اند و همچنان آنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه منع کرده اند.

بیشتر بخوانید  واکنش سخنگوی گروه طالبان به گزارش سازمان شفافیت جهانی
همرسانی کنید!