آیا لوی سارنوالی دختران و زنان را بدون رضایت وادار به آزمایش بکارت کرده است؟

آیا لوی سارنوالی دختران و زنان را بدون رضایت وادار به آزمایش بکارت کرده است؟

آریانا نیوز: لوی سارنوالی گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را که در آن گفته شده بیش از ۹۲ فیصد معاینات بکارت غیرقانونی بوده است، رد کرد…

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته گزارش داد که از جملۀ ۱۲۹ قضیه، پولیس در ۶۴ مورد و لوی سارنوالی در ۳۲ مورد دختران و زنان را بدون رضایت خودشان و حکم محکمه وادار به آزمایش بکارت کرده اند.

اما جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه (۲۱ میزان) گفت که در این گزارش کمیسیون حقوق بشر معیارهای علمی تحقیق در آن به گونۀ درست رعایت نشده است.

آقای رسولی افزود: لوی سارنوالی افغانستان به منظور حمایت از حقوق زنان، معاونیت لوی سارنوالی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان را ایجاد نموده و به تمامی سارنوالان هدایت داده شده تا مطابق به کود جزای افغانستان و اساساتی که حمایت می‌کند زنان را اجرات بدارند.

کود جزای افغانستان در فقره دوم ماده ۶۴۰، گفته است که معاینات بکارت باید به رضایت زن و حکم محکمه ذی‌صلاح اجرا شود.

در این حال، وزارت امور داخله در واکنش به این گزارش گفت که پس از تعدیلات در کود جزای کشور، پولیس عملکرد قانونی داشته و دختران را به معاینۀ طب عدلی بکارت وادار نساخته است.

طارق آرین، سخنگوی این وزارت گفت که موارد سال‌های گذشته به دلیل وضع‌نشدن اصول قانونی ثبت شده؛ اما پس از وضع اصول قانونی هیچ‌گونه اجرات غیرقانونی صورت نگرفته است.

کمیسیون حقوق بشر گزارش را از طریق مصاحبه با ۷۸ زن در محابس، ۹ زن در نظارت‌خانه‌های پولیس و ۴۲ زن نیز در مراکز حمایوی در ۱۳ ولایت تهیه کرده است.

بیشتر بخوانید  اظهارات تازه سخنگوی طالبان درباره سرکوب داعش در افغانستان

این کمیسیون آزمایش بکارت را مغایر کرامت انسانی زن و نقض حقوق زنان می‌داند و خواستار تعدیل کود جزا در این خصوص شده است. پیش از این کمیسیون از حکومت بود که بدون قید و شرط آزمایش بکارت را ممنوع قرار دهد.

همچنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرده است که آزمایش بکارت نباید در هر مرکز صحی انجام شود.

 

همرسانی کنید!