گفتگو با رییس بانک مرکزی خون به مناسبت روز جهانی بیماری تلسیمیا

گفتگو با رییس بانک مرکزی خون به مناسبت روز جهانی بیماری تلسیمیا

آریانا نیوز: رییس بانک مرکزی خون از توزیع ۹۶ هزار و هشتصد و بیست چهار یونت خون به مریضان مبتلا به بیماری تلسیمیا خبر داد…

بانک مرکزی خون در افغانستان می گوید بیش از ۱۲ هزار طفل نزد آنها مبتلا به بیماری تلسیمیا ثبت شده اند.

داکتر محمد ناصر صادق رییس این بانک به مناسبت روز جهانی بیماری تلسیمیا گفت: بانک ملی خون درسرتاسر کشور به این مریضان در یکسال ۹۶ هزار و هشتصد و بیست چهار یونت خون توزیع و دربرخی مراکز تطبیق کرده است.

داکتر صادق افزود که بیماران تلسیمیا اکنون با مشکل بزرگی روبرو اند چون یگانه علاج آنها گرفتن خون است ولی گرفتن خون مقدار آهن در بدن را بلند می برد وادویۀ که برای کاهش آن استفاده می شود نبستا قیمت است.

از سوی هم اعضای خانوادۀ کودکان مبتلا به تلسیمیا می‌گویند که هیچ راه درمانی برای این بیماری در افغانستان وجود ندارد و مجبورند فرزندان خود را برای تداوی به کشورهای دیگر ببرند.

انجمن خیریه زندگی که در ارائه خون و سایر خدمات صحی به بیماران تلسیمیا کمک می‌کند، نیز می‌پذیرد که امکان درمان این بیماری در افغانستان وجود ندارد.

تلسیمیا که داکتران آنرا یک بیماری ارثی می‌دانند از مادر یا پدر به فرزند منتقل می‌شود و برای پیشگیری از آن توصیه می‌شود از ازدواج با بستگان نزدیک خودداری شود.

به گفتۀ داکتران، به دلیل این بیماری کرویات خون بیمار از بین می‌رود که به همین دلیل بیمار دچار کمبود خون در بدنش می‌شود و در صورت عدم درمان به موقع و معیاری، بعداً می‌تواند مشکلات زیادی را برای بیمار ایجاد کند.

بیشتر بخوانید  تاکید سرپرست وزارت خارجه طالبان بر رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر
همرسانی کنید!