تصمیمات تازه حکومت دنمارک درباره اعطای پناهنده گی به زنان افغان

تصمیمات تازه حکومت دنمارک درباره اعطای پناهنده گی به زنان افغان

آریانا نیوز: حکومت دنمارک تصمیم گرفت تا به گونۀ سازمان‌مند به زنان افغان پناهنده گی بدهد…

به نقل از رسانه های خارجی، هیئت دادخواهی برای پناهجویان دنمارک در یک اعلامیه گفت: این تصمیم بر اساس گزارش‌هایی گرفته شده‌است که نشان می‌دهد شرایط زنده گی برای زنان و دختران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به گونۀ دوامدار وخیم شده است.

گزارشی که اخیراً از سوی آژانس پناهنده گی اتحادیۀ اروپا نشر شد، برخی از باشنده گان افغانستان خاصتاً زنان و دختران را تابع بند آزار و اذیت کنوانسیون پناهنده گان دانست که بر مبنای آن کمسیون دنمارک زمینۀ پناهنده گی زنان افغانستان را تسهیل می‌کند.

در همین حال، مقامات دنمارکی می‌گویند که بر اساس این تصمیم، به پنچ دوسیه جا ماندۀ زنان افغانستان پناهنده گی داده خواهد شد.

همچنان این کمسیون دوسیه‌های زنان افغانستان را که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان از پناهنده گی محروم شده‌اند، به هدف اعطای مجوز اقامت به اشخاص تابع این تصمیم، دوباره بررسی خواهد کرد.

اضافه شده است که دوسیه‌های آن عده از مردان افغان که پس از به قدرت رسیدن طالبان رد شده‌اند، نیز دوباره بررسی خواهد شد.

این در حالی است که گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ به افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان را که در بیست سال پسین به دست آورده بودند، نابود کردند.

گفتنی است که هم‌اکنون زنان در کنار محرومیت از حق آموزش، از حق کار در برخی نهادهای دولتی نیز، محروم استند.

مقامات طالبان در اواخر دیسِمبر، طی فرمانی زنان را از کار کردن در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی نیز محروم کردند.

بیشتر بخوانید  عوامل اصلی فساد در افغانستان از دیدگاه رییس‌جمهور پیشین
همرسانی کنید!