دستگیری چهار قاچاقبر افغان در اروپا

دستگیری چهار قاچاقبر افغان در اروپا

آریانا نیوز: گفته شده که این افراد متهم، پناهجویان را بگونه غیرقانونی از جنوب ایتالیا به فرانسه و جرمنی منتقل می کردند…

پولیس ایتالیا، جرمنی و فرانسه چهار افغان مظنون را به اتهام قاچاق انسان دستگیر کرده اند.

گفته شده که این افراد متهم، پناهجویان را بگونه غیرقانونی از جنوب ایتالیا به فرانسه و جرمنی منتقل می کردند.

خبرگزاری DPA جرمنی به نقل از پولیس ایتالیا خبر داد که از میان این چهار تن، سه تن آنها در فرانسه و یکی آن در جرمنی دستگیر شدند.

به گفته پولیس ایتالیا، این چهار تن از هر پناهجو برای انتقال به جرمنی و فرانسه ۱۵۰۰۰ یورو گرفته بودند.

بیشتر بخوانید  ادعای طالبان درباره پایان کشت مواد مخدر در افغانستان
همرسانی کنید!