ضرب الاجل حکومت بریتانیا برای مهاجرین افغان‌

ضرب الاجل حکومت بریتانیا برای مهاجرین افغان‌

آریانا نیوز: این دستور در حالی صادر می‌شود که شوراهای مناطق در بریتانیا می‌گویند که با کمبود خانه های کرایی دچار اند و برای این تعداد مهاجرین نمی‌توانند بزودی خانه های رهایشی فراهم کنند…

حکومت بریتانیا به هزاران باشنده افغان که بعد از برگشت طالبان به قدرت به این کشور رفته در هوتل ها به گونه موقت زنده گی می‌کنند گفته که تا پایان ماه اگست هوتل ها را ترک گویند.

این دستور در حالی صادر می‌شود که شوراهای مناطق در بریتانیا می‌گویند که با کمبود خانه های کرایی دچار اند و برای این تعداد مهاجرین نمی‌توانند بزودی خانه های رهایشی فراهم کنند.

در یک‌ونیم سال گذشته شماری از این افغان‌های مهاجر که در هوتل ها بسر می‌بردند به کمک اداره مهاجرین بریتانیا به خانه های رهایشی انتقال یافتند ولی حدود هشت هزار نفر آنها که نخواستند به این خانه ها بروند شاید اکنون دچار مشکل شوند.

بیشتر بخوانید  خبر مهم از احتمال لغو تحریم های روسیه علیه طالبان
همرسانی کنید!