تاجکستان از ساخت کمپ‌های موقت برای مهاجرین افغان خبر داد

تاجکستان از ساخت کمپ‌های موقت برای مهاجرین افغان خبر داد

آریانا نیوز: تاجکستان از ساخت کمپ‌های موقت برای ورود احتمالی باشنده گان افغانستان در جنوب شهر دوشنبه خبر داد…

گفته می‌شود این کمپ‌ با حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده گان، بنیاد آغاخان و صندوق نجات اطفال ساخته شده است.

حمیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت های خاص تاجکستان، گفت: این اردوگاه ۶۴ خیمه دارد و با خط برق، آب، گرمابه و آشپزخانه پیوست شده اند.

آگاهان روابط بین‌الملل این اقدام تاجکستان را نوعی همکاری با مردم ملکی دانسته و می‌گویند به دنبال تحولات و اتفاقات امنیتی و نظامی در ولایت‌های شمالی که افزایش پیدا می‌کند این اقدام راهکاری است تا مردم بتوانند پناهگاهی برای خود بیابند.

فهیم کوه دامنی، دپلومات پیشین در تاجکستان، می گوید: تلاشی های خانه به خانه، دستگیری افراد دولتی و شکنجه نمودن شان و برخورد های تبعیض آمیز باعث شده اند که مردم به ستوه بیایند.

در این میان بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد از کشورهای مهاجر پذیر خواسته است تا به مهاجرین افغانستان در کشورهای شان امکانات و سهولت های بیشتر را فراهم بسازند.

بخش پناهنده گان سازمان ملل متحد گفته است که ملیون ها تن در افغانستان غذایی کافی ندارند و از هیمن رو مجبور شده‌اند که خانه‌هایشان را ترک کنند و به کشورهای دیگر پناه ببرند.

در حال حاضر، ملیون‌ها تن از باشنده گان افغانستان در کشورهای گوناگون مهاجر شده‌اند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی سازمان جهانی غذا از افزایش آمار گرسنگی در افغانستان
همرسانی کنید!