داکتر احمد سرمست لقب قهرمان حقوق موسیقی را دریافت کرد

داکتر احمد سرمست لقب قهرمان حقوق موسیقی را دریافت کرد

آریانا نیوز: شورای جهانی موسیقی فهرست پنج نفری قهرمانان حقوق موسیقی درجهان را اعلان کرد که در راس آنها نام داکتراحمد ناصر سرمست قرار دارد…

داکتر احمد ناصر سرمست رییس وموسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از سوی شورای جهانی موسیقی شایستهٔ دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی شناخته شد.

شورای جهانی موسیقی فهرست پنج نفری قهرمانان حقوق موسیقی درجهان را اعلان کرد که در راس آنها نام داکتراحمد ناصر سرمست قرار دارد.

شورای جهانی موسیقی درپاریس برای ارزش های موسیقی درسطح جهان کار میکند و با حدود هزار مرکز و نهاد موسیقی در تقریبا ۱۵۰ کشور جهان ارتباط دارد.

اعلامیه این شورا از تلاش های چندین سالۀ داکتر سرمست برای احیای موسیقی افغانستان ستایش کرده است.

آقای سرمست درپیام ویدیویی خود بعد از دریافت این لقب چنین گفت: درتاریخ معاصر افغانستان، درزمانی پر از غم واندوه که همه ملت به زور خاموش ساخته شده اند٬ من به حیث قهرمان حقوق شورای جهانی موسیقی انتخاب شده ام. این یک اقدام بسیار ارزشمند ومهم است. این قدردانی از مبارزۀ مردم افغانستان برای حق موسیقی است.

با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته بالای موسیقی محدودیت وضع شد وهنرمندان یا کشور را ترک کردند یا به مشاغل دیگر روآوردند.

آقای سرمست درپیام خود تاکید کردکه بالای طالبان باید فشار وارد شود تا به موسیقی اجازه دهند: به نمایندگی از مردم افغانستان و هنرمندان افغان از شما علاقمندان موسیقی ، هنرمندان ، مراکز واکادمی های موسیقی وسازمان های حقوق بشر می خواهم که با ما همنوا شده تا ممنوعیت موسیقی در افغانسان را محکوم کنیم و ازطالبان بخواهیم تا حق موسیقی مردم افغانستان را دوباره اعاده کنند.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت خارجه طالبان در واکنش به ساخت شهرک‌های جدید توسط اسراییل در فلسطین

بر اساس گزارش ها، طالبان در روز های اول برگشت به قدرت ، تعمیر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به مرکز نظامی خود تبدیل کرده وبرخی آلات موسیقی را شکستاندند.

پس از آن معلمان و شاگردان این انستیتوت با خانواده های شان در چندین دسته نخست به قطر و ازآنجا به پرتگال انتقال داده شدند.

درمجموع ۲۷۳ تن از شاگردان و معلمان انستیتوت وخانواده های آنها در لیزبن پایتخت پرتگال سکونت اختیار کردند.

 

همرسانی کنید!