25 سنبله 1402 - اجتماعی, امنیتی, مهاجرت

آزادی 172 تن از باشنده گان افغانستان از زندان های پاکستان

آزادی 172 تن از باشنده گان افغانستان از زندان های پاکستان

آریانا نیوز: 172 نفر ازافغان‌های محبوس از محابس کویته کشور پاکستان از زندان آزاد و به روز‌های 22 و 23 سنبله به کشور برگشت نمودند…

وزارت مهاجرین وعودت کنندگان گروه طالبان اعلام کرده که، 172 تن افغان زندانی از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به کشور برگشتند.

این وزارت روز شنبه (25 سنبله) اعلام کرده که 172 نفر ازافغان‌های محبوس از محابس کویته کشور پاکستان از زندان آزاد و به روز‌های 22 و 23 سنبله به کشور برگشت نمودند.

طالبان گفتند که افراد یادشده به دلیل نداشتن اسناد قانونی مدتی در زندان بودند که پس از رهایی از طریق مرز سرحدی سپین بولدک به وطن عودت و جهت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

گفتنی است که با تسلط مجدد گروه طالبان درافغانستان موج عظیم ازمهاجرت‌ افغان‌ها به کشور‌های منطقه و جهان آغاز شد و حالا هم همه اقشار جامعه در حال فرار از کشور استند.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!