تصاویر/ مسابقه دوی ماراتن در منهتن نیویارک

آریانا نیوز: مسئولان شهر نیویارک مسابقه دوی ماراتنی در ساحه منهتن برگزار کردند و هزاران نفر در این مسابقه اشتراک نمودند تا علیه حملات تروریستی موضوع بگیرند.

به تصاویر رویترز از این مسابقه دو توجه کنید.

همرسانی کنید!