تصاویر/ جشن ملی بلوچ‌ها در پاکستان

آریانا نیوز: بلوچ‌های پاکستان جشن ملی خود را در سراسر این کشور خاصتاً کراچی مرکز ایالت سند برگزار می‌کنند…

پوشیدن کالا‌های بلوچی، بستن شال سر به سبک بلوچی و رقص محلی بلوچی از مراسم‌های خاص جشن ملی بلوچ‌ها در پاکستان است.

همرسانی کنید!