4 سرطان 1391 - گزارش تصویری

بيش از سه ميليون طفل از مکتب محروم اند

بيش از سه ميليون طفل از مکتب محروم اند

 

 

 

با وجود پيشرفت ها درعرصۀ معارف، هنوزهم بيش از سه ميليون طفل از حق رفتن به مکتب محروم بوده و اين محروميت، بيشتر متوجه دختران است. داکتر فاروق وردگ وزيرمعارف که روزشنبه(٣ سرطان) در سيمينار سه روزۀ فراخوان ملى براى اصلاح نظام تعليمى و تحصيلى و آموزش هاى فنى – حرفوى و کاريابى در افغانستان صحبت ميکرد، با ذکر مطلب فوق گفت که اين محروميت، در ساحات دوردست و ناامن بسيار جدى است.

وى افزود که در سطح کشور، حدود هشت ميليون تن هنوزهم از نعمت سواد محروم بوده و بيش از ٥٠ درصد مکاتب، تعميرندارند و کمبود تشکيلات باعث شده که براى هر٤٨ شاگرد، يک معلم وجود داشته باشد، که اين امر با معيارهاى تعليم باکيفيت مطابقت ندارد.

وزيرمعارف علاوه کرد که درنظام معارف، تنها ٥٠ درصد معلمين از آموزش هاى مسلکى برخوردار بوده و درساحات دوردست و ناامن، کمبود جدى معلمين زن نيز محسوس است.

داکتر وردگ، افزايش همه سالۀ فارغين صنوف دوازدهم را از مشکل ديگر عنوان نموده، گفت که جذب فارغين صنوف دوازدهم به موسسات مسلکى وتخنيکى، باوجودى که يک دستاورد ملى به شمارميرود؛ اما در عرصۀ کمبود ظرفيت آن، نگرانى هایى وجود دارد که ادامۀ اين روند، امکان دارد به يک تهديد بزرگ اجتماعى مبدل گردد.

وى امتحان فعلى کانکور را برابر به توقع وقت و حالات ندانسته، از اشتراک کنندگان سيمينار خواست تا ريشۀ اصلى اين چالش ها را دريافت نمايند.

در اين سيمينار، رييس جمهور حامد کرزى نيز شرکت داشت و گفت که نظام کنونى کانکور کهنه است و سبب مى شود که بعضى استعدادهاى خوب، به موسسات تحصيلات عالى راه نيابند.

وى افزود که بايد روى اصلاح سيستم کانکور، رشته بندى بعد از صنف نهم و شامل ساختن اول نمره ها تا پنجم نمره هاى صنوف دهم تا دوازدهم بدون امتحان کانکور، در موسسات تحصيلات عالى، غور شود.

وزيرمعارف، هدف برگزارى اين سيمينار را تشخيص نواقص، کمبودات و چالش هاى فرا راه سيستم تعليمى، تحصيلى و جستجوى راه بيرونرفت از آن عنوان نموده، گفت: اميد است که ما با همکارى وهماهنگى بين ادارات عرضه کنندۀ خدمات تعليمى و آموزش هاى فنى، به اهداف نهايى خويش که همانا فراهم نمودن تعليم و تحصيل باکيفيت است، دست يابيم و بالاخره بتوانيم که کدرهاى متخصص و قوۀ فنى، کار را به بازار کارعرضه نماييم.

موصوف، دستاوردها در بخش معارف را در خور دقت و مهم دانسته، افزود که درحال حاضر بيش از ٩ميليون شاگرد، طالب العلم و محصل، توسط ٢٠٠هزارمعلم، مُدرس و استاد در اضافه از ١٥ هزار موسسۀ تعليمى، مصروف فراگيرى تعليم هستند.

قرار معلومات وى، همه ساله بيش از ٧٠٠ هزار تن که محروم از سوادهستند، باسواد ميشوند و توانمندى سهمگيرى درآبادى کشور را پيدا ميکنند.

 

 منبع: روزنامه افغانستان

 

 

 

 

همرسانی کنید!