3 میزان 1397 - مطالب خواندنی

49 روز زنده گی جانفرسا در بحر!

49 روز زنده گی جانفرسا در بحر!

آریانا نیوز: یک ماهیگیرجوان اندونزیایی پس از ۴۹ روز سرگردانی در بحیره آرام سرانجام به ساحل رسید و نجات یافت…

آلدی نوول آدیلانگ ، یک جوان 19 ساله اندونزیایی است. او 49 روز قبل در حالی که با رامپونگ [نوعی قایق ماهیگیری در اندونزیا] مشغول ماهیگیری در 125 کیلومتری سواحل شمالی سولاوسی بود گرفتار توفان ناگهانی بحری شد. توفان قایق آدیلانگ را به حوض گوآم واقع در 2698 کیلومتری شمال بحیره آرام که امکان خروج از آن مشکل است، می برد.
به گفته مرزا نورهدیه، سرقونسول اندونزیا در شهر اوساکا، جاپان، این نوجوان از همان ابتدا موفق شد جیره هفتگی خود را طی 7 هفته تامین کند. پس از آنکه گاز پخت و پز او تمام شد، او با آتش زدن کتاره های چوبی قایقش، غذا طبخ می کرده است. او از آب کالا هایش که به واسطه رطوبت بحر مرطوب می شد، آب نوشیدنی [آب شیرین] تهیه کرده است.
روزنامه جاکارتاپست نوشت: او که مدت زمان زیادی در بحر سرگردان بود و قادر به برقراری ارتباط رادیویی با کشتی هایی که دورادور عبور می‌کردند، نبود. او حتی با استفاده از یک پیراهن پاره سعی داشته توجه کشتی هایی که از دور عبور می کردند را جلب کند تا نجات یابد.
آدیلانگ در نهایت موفق می شود با یک کشتی باری پانامایی ارتباط رادیویی برقرار کند. خدمه کشتی باری با نزدیک شدن به قایق، پیکر ضعیف او را نجات می دهند.

سرقونسول اندونزیا در اوساکا ضمن دراماتیک توصیف کردن این ماجرا، از خدمه کشتی پانامایی و مقامات جاپانی تشکری کرد.

آدیلانگ در حال حاضر در سلامت کامل به سر می برد.

همرسانی کنید!