17 میزان 1400 - مطالب خواندنی

کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی شد

کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی شد

آریانا نیوز: پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت سال 2021 در جهان معرفی شده است…

در گزارش شاخص پاسپورت هنلی که همه ساله فهرست اعتبار پاسپورت کشور‌های جهان را رده بندی می‌کند پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده است.

گزارش شاخص پاسپورت هنلی که اطلاعات ارایه شده را توسط انجمن جهانی ترانسپورت هوایی تهیه می کند پاسپورت افغانستان را کم اعتبارترین پاسپورت سال 2021 در جهان معرفی کرده است.

در این رده بندی پاسپورت کشور‌های جاپان و سنگاپور بااعتبارترین پاسپورت جهان در سال 2021 عیسوی شناخته شده است.

بر اساس گزارش شاخص پاسپورت هنلی پاسپورت‌ کشور‌های جرمنی و کوریای جنوبی در رده دوم قرار گرفته اند و همپنان پاسپورت کشور‌های فنلند،‌ ایتالیا، لکزامبورگ و هسپانیا براساس در جایگاه سوم قرار گرفته اند.

پاسپورت کشور‌های اتریش و دنمارک در ردۀ چهارم و از فرانسه، آیرلند، هالند پرتگال و سویدن در ردۀ پنجم با اعتبارترین پاسپورت جهان را دارند.

پاسپورت افغانستان که سال گذشته با اعتبارتر از پاسپورت‌های عراق، سوریه و پاکستان بود، امسال در اخیر این جدول قرار گرفته است.

براساس این فهرست، دارندگان پاسپورت جاپان می توانند به 192 کشور و قلمرو جهان بدون ویزه سفر کنند، در حالی که دارندگان پاسپورت افغانستان، اجازه سفر بدون ویزه به 26 کشور و قلمرو را دارند.

پاسپورت امریکا در رده هفتم این فهرست قرار گرفته است و باشنده گان امریکایی می‌توانند به 185 کشور و قلمرو جهان بدون ویزه سفر کنند.

همرسانی کنید!