1 دلو 1399 - مطالب خواندنی

پیرترین فردی که واکسین کرونا دریافت کرد کیست؟

پیرترین فردی که واکسین کرونا دریافت کرد کیست؟

آریانا نیوز: یک باشنده ۱۰۸ ساله ایتالیایی، پیرترین فرد جهان شناخته شد که واکسین کرونا دریافت کرده است…

فاطیما نگرینی که در سوم جون سال جاری عیسوی وارد ۱۰۹ ساله گی خواهد شد با حضور در مرکز بازنشستگان سان فاستینو شهر میلان واکسین کرونا دریافت کرد.

او در حال حاضر، پیرترین فرد جهان است که واکسین کرونا زده است.

ایتالیا به همراه سایر کشور‌های اتحادیه اروپا واکسیناسیون گسترده باشنده گان خود را با واکسین شرکت فایزر در اواخر دیسمبر آغاز کرد.

کارکنان صحّی خط مقدم و افراد گروه‌های پرخطر از جمله افراد مسن به حیث اولویت اصلی واکسیناسیون ذکر شده اند.

ایتالیا تاکنون یک ملیون نفر را واکسینه کرده است.

 

همرسانی کنید!