8 جوزا 1397 - مطالب خواندنی

پسر 5 ساله مادر اش را به قتل رساند!

پسر 5 ساله مادر اش را به قتل رساند!

آریانا نیوز: این حادثه در زمانی روی داد که مادر در خواب بود….

در قریه بیرجو اگسیو جمهوری آذربایجان حادثه ناگوار با قتل مادر صورت گرفت.
به نقل Oxu.Az، مادر به نام سمیرا ولدیت امام علیوف متولد سال 1992 از دست پسر پنج ساله اش با فیر از تفنگ شکاری به قتل رسید.
گفته می شود حین که مادر پسرک در خواب بود. پسرک با تفنگ شکاری پدرش بازی می کرد، با فیر خطائی مادرش را کشت.
مرمی به سر این خانم اصابت کرد و جابجا جان داد.

همرسانی کنید!
  1. Enayat Alawy :

    دوروغ است