24 ثور 1398 - مطالب خواندنی, همه

واکنش جرمنی در برابر مهاجمان سایبری

واکنش جرمنی در برابر مهاجمان سایبری

آریانا نیوز: جرمنی برای مقابله با حملات سایبری آماده می شود…

به نقل از نشریه بیلد جرمنی، این کشور خود را برای مقابله با حملات سایبری شدیدتر به سایت‌های دولتی، نظامی و شرکت‌ها آماده می‌کند.
به نوشته بیلد طی سال‌های اخیر حملات جدی متعددی به ویبسایت‌های متعلق به دولت جرمنی، سیاستمداران و شرکت‌ها انجام گرفته که این مسئله لزوم ایجاد مرکزی قویتر برای مقابله با آن را ضروری کرده است.

از این رو دولت جرمنی قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ با تقویت توان خود، مرکز مجهزی با حدود ۲۰۰ کارشناس مجرب در زمینه امنیت تکنالوژی ایجاد کند.

این در حالی است که مهاجمان سایبری روزانه ۹۰۰ بار به ویبسایت‌ها و کمپیوترهای بخش‌های مختلف جرمنی از جمله وزارتخانه ها، ادارات و سازمان‌ها حمله می‌کنند.

همچنین شرکت‌های جرمنی از به سرقت رفتن اطلاعات محرمانه مربوط به محصولات خود و زیاندهی سالانه ۵۵ ملیارد یورویی به خاطر این حملات شکایت دارند.

بر این اساس مرکز جدید مقابله با حملات سایبری که در شهر درسدن ایجام می‌شود، بصورت حرفه‌ای تری وظایف مرکزی را که در شهر بن قرار دارد، عهده دار می‌شود.

همرسانی کنید!