16 جوزا 1397 - مطالب خواندنی

نماینده عیسوی پارلمان کانادا روزه می‌گیرد!

نماینده عیسوی پارلمان کانادا روزه می‌گیرد!

آریانا نیوز: مارک هالند نماینده پارلمان کانادا که عیسوی است، تمامی ایام ماه رمضان را روزه می‌گیرد…

این نماینده 44 ساله عضو حزب لیبرال کاناد که عیسوی است از سال 2016 به طور علنی اعلام کرده که در ماه رمضان تمامی 30 روز ماه رمضان را همراه با مسلمانان روزه می گیرد تا درد گرسنگان را بهتر بفهمد و منابع حاصل از صرفه‌جویی در خوراک یک ماه خود را به نیازمندان و فقرا – خیریه‌ها- اعطا کند.
او در این سال طی نطقفی در پارلمان کانادا روزه گرفتن را تجربه‌ای فوق العاده توصیف کرد که قلب انسان ها را به هم نزدیک کرده و باعث می شود مردم درد فقرا و نیازمندان را بهتر و بیبشتر بفهمند.

این نماینده لیبرال کانادا که نماینده منطقه آژاکس از ایالت اونتاریو کانادا در پارلمان است، متاهل بوده و دارای 3 فرزند است.
همزمان با آغاز ماه رمضان امسال – 2018- این نماینده پارلمان کانادا طی اعلامیه ای اعلام کرد که امسال نیز در چهارمین سال متوالی تمامی روزهای ماه رمضان را همگام با مسلمانان، روزه خواهد گرفت.
او در یک تویت در این باره نوشته است امسال نیز در چهارمین سال پیاپی تمامی ایام ماه رمضان را روزه می گیرد و عواید حاصل از صرفه جویی در خوراک 30 روزه خود را به یک خیریه در منطقه خود می‌بخشد. او از مخاطبان خود خواسته تا از ویبسایت این خیریه دیدار کنند و به آن کمک کنند.

همرسانی کنید!
  1. گلستان گلستانی :

    خدایا توفق بشتر عنایت کن