12 سنبله 1398 - مطالب خواندنی

اثرات مخرب آتش سوزی جنگل‌های آمازون بر جو زمین

اثرات مخرب آتش سوزی جنگل‌های آمازون بر جو زمین

آریانا نیوز: آتش سوزی آمازون در حال نشر میزان قابل توجهی کاربن مونوکساید در جو زمین است…

میزان نشر بیش از حد کاربن مونوکساید منجر به باقی ماندن این گاز برای هفته‌ها در جو کره زمین می‌شود.

آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون امسال به یک ریکورد تاریخی رسیده و بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات فضایی برازیل، تاکنون بیش از 72 هزار و 843 مورد آتش‌سوزی ثبت شده است.

طبق گفته ناسا، کاربن مونوکساید در برخی مناطق به 160 ppbv رسیده است؛ ناسا می‌گوید حداقل یک ماه زمان لازم است تا این گاز از سطح زمین رفع شود.

تصاویری که توسط ناسا نشر شده نشانگر افزایش هشدار دهنده کاربن مونوکساید در جو در نتیجه آتش سوزی در جنگل‌های بارانی آمازون است.

طبق گفته ناسا ، گاز مضر می تواند تقریباً یک ماه در هوا بماند و پیامدهایی هم برای کیفیت هوا و هم در تغییر اوضاع داشته باشد.

برازیل حدود 60 فیصد از جنگل‌های بارانی آمازون را در بر می‌گیرد که تخریب آن می‌تواند عواقب شدیدی برای آب و هوا جهانی و بارنده گی داشته باشد.

همرسانی کنید!