11 سرطان 1402 - مطالب خواندنی

اعمال محدودیت های جدید تویتر برای کاربران

اعمال محدودیت های جدید تویتر برای کاربران

آریانا نیوز: مالک تویتر، اعلام کرد که تعداد پست‌های را که حساب‌های مختلف می‌توانند در یک روز بخوانند، محدود می‌کند…

ایلن مسک، ملیاردر و مالک رسانهٔ اجتماعی تویتر، در تویتی نوشت: برای رسیدگی به سطوح شدید برهم زدن داده‌ها و دستکاری سیستم، محدودیت‌های موقت را اعمال کرده ایم.

مسک گفته است که حساب‌های تایید شده به گونهٔ موقت محدود به خواندن شش هزار پست، حساب‌های تایید نشده به ۶۰۰ پست و حساب‌های تایید نشدهٔ جدید محدود به ۳۰۰ پست در روز خواهند بود.

او در پست جداگانه‌ای در تویتر بدون ارایهٔ جزییات بیشتر،گفت که محدودیت‌های موقت به زودی برای حساب‌های تایید شده به هشت هزار پست، برای حساب‌های تایید نشده به ۸۰۰ پست و برای حساب‌های تایید نشدهٔ جدید به ۴۰۰ پست در روز افزایش خواهد یافت.

پیش از این، تویتر اعلام کرده بود که کاربران برای مشاهده یک پست باید در این رسانهٔ اجتماعی حساب داشته باشند. اما مسک آن را روز جمعه اقدام اضطراری موقت خواند.

مسک پس از آنکه سال گذشته تویتر را خریداری کرد، تغییرات اجباری را در این رسانهٔ بزرگ اجتماعی به وجود آورد که شامل کاهش کارمندان و حذف علامت تایید آبی رنگ می‌شود؛ این اقدام مسک کاربران و شرکت‌های اشتهارات را از این رسانهٔ بزرگ اجتماعی بیگانه کرده است.

مسک که در زمان خریداری تویتر ثروتمندترین فرد جهان بود، بلافاصله هیات مدیره تویتر را منحل اعلام کرد و مدیران ارشد این رسانهٔ بزرگ اجتماعی از جمله ویجایا گاد، مسوول اعتماد و امنیت این شبکه اجتماعی، را از کار اخراج کرد.

علامت آبی رنگ در کنار نام کاربر به این معنا است که تویتر مهر اصالت حساب متعلق یک شخص، شرکت، سازمان‌بین المللی، رسانه‌های بین المللی و افراد معروف را تایید می‌کند.

پیش از اینکه مسک تویتر را خریداری کند، تنها حساب‌های واجد شرایط، مانند فعالان، خبرنگاران و شخصیت‌ها معروف می‌توانستند نشانهٔ تاییدی آبی را دریافت کنند، اما مسک آنرا سیستم خان و غریب خوانده است.

با آنهم پس از انتقاد‌های گسترده، مسک به برخی از کاربران، به شمول خبرگزاری‌‌های بین المللی، اجازه داد تا علامت تایید آبی را داشته باشند.

همرسانی کنید!