تصویب قانون مجازات‌های جدید برای رابطهٔ جنسی نامشروع در اندونیزیا

تصویب قانون مجازات‌های جدید برای رابطهٔ جنسی نامشروع در اندونیزیا

آریانا نیوز: پارلمان اندونیزیا قصد دارد در ماه جاری قانون مجازات‌های جدید برای رابطهٔ جنسی خارج از ازدواج که می‌تواند تا یک سال زندان باشد را تصویب کند…

بامبنگ ووراینتو، سیاستمداری که پیش‌نویس این قانون را تنظیم کرده است می‌گوید این قانون ممکن است تا هفتهٔ آینده تصویب شود.

اگر این قانون تصویب شود به طور برابر برای باشنده گان اندونیزیا و خارجیان اعمال خواهد شد.

مجازات زنا یا رابطهٔ جنسی نامشروع فقط زمانی است که مقامات قانونی شکایتی در این زمینه دریافت کنند.

در مورد افرادی که ازدواج کرده‌اند فردی که می‌تواند شکایت کند همسر فرد است.

این قانون اجازه می‌دهد والدین افراد ازدواج‌نکرده هم رابطهٔ جنسی خارج از ازدواج آنها را گزارش کنند.

هم‌زیستی و زنده گی مشترک بدون ازدواج هم ممنوع است و افرادی که چنین روش زنده گی را انتخاب کنند محکوم به شش ماه زندان خواهند شد.

به‌گزارش رویترز شرکت‌های کسب‌و‌کار و تجارت نگران این استند که چنین قوانینی تصویر اندونیزیا به حیث مقصد توریستی و سرمایه‌گذاری را خراب کند.

شینتا ویجاجا سوکامدنی، معاون انجمن کارآفرینان اندونیزیا می‌گوید: برای بخش تجارت تصویب چنین قوانین سنتی باعث بروز بی‌ثباتی‌ می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران در مورد سرمایه‌گذاری در اندونیزیا تجدید‌نظر خواهند کرد.

پیش‌نویس قبلی این قانون قرار بود در سال ۲۰۱۹ تصویب شود اما اعتراضات گسترده در سراسر کشور با حضور ده‌ها هزار تظاهر‌کننده مانع از تصویب آن شد.

بسیاری از مردم از جمله محصلین در شهر‌های اندونیزیا به سرک ها ریختند و درگیری‌های شدیدی در جاکارتا پایتخت اندونیزیا روی داد.

 

 

بیشتر بخوانید  آتش زدن قرآن کریم توسط عسکر تروریست اسراییلی
همرسانی کنید!