4 سنبله 1398 - مطالب خواندنی

خطر فقر در کمین 100 ملیون اروپایی

خطر فقر در کمین 100 ملیون اروپایی

آریانا نیوز: یورو نیوز گزارش داد که هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ ملیون نفر در سراسر اروپا در معرض خطر فقر قرار دارند…

شبکه تلویزیونی یورو نیوز گزارش داد علی‌رغم این تصور که گویا اروپایی‌ها نسبت به گذشته ثروتمندتر شده‌اند، هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ ملیون نفر در سراسر اروپا در معرض خطر فقر قرار دارند.

فرانسه قصد دارد موضوع نابرابری‌های اجتماعی را در نشست آتی گروه ۷ مطرح کند.

بیش از ۱۰۰ ملیون نفر در سراسر اروپا در معرض خطر فقر قرار دارند. در روز‌های آتی شاهد گزارش خبرنگاران ما در کشور‌های مختلف اروپایی در این پیوند خواهید بود. فقر یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی اروپا است.

شاید اگر نگاهی کلی به وضعیت اروپا داشته باشید تصور شما این باشد که اروپایی‌ها نسبت به گذشته ثروتمندتر شده باشند. اما با نگاهی به آمار‌های موجود و ستندرد‌های زنده گی، اروپایی‌ها فقیرتر شده اند.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۰ در حدود ۲ ملیارد نفر در جهان در فقر شدید زنده گی می‌کردند. در سال گذشته این تعداد به ۱ ملیارد نفر رسیده است، اما هنوز رقم بالایی است.

فقر شدید به معنای آن است که فرد روزانه درآمدی به میزان ۱ دالر و ۹۰ سنت داشته باشد. اگر چه درآمد اروپایی‌ها از این میزان بیشتر است، اما مصارف زنده گی در اروپا بسیار زیاد است.

با نگاهی به آمار‌های اجتماعی به این نتیجه می‌رسیم که ۲۰ فیصد مردم در سراسر اروپا در خطر فقر قرار دارند. برخی اشتغال آفرینی را به حیث سدی در برابر فقر می‌دانند، اما به نظر می‌رسد که این سد دیگر موثر نباشد.

در ادامه لئو ویلیامز از نهاد ضد فقر اروپا گفت: ما شاهد نرخ اشتغال آفرینی و قرارداد‌های کاری همانند گذشته نیستیم. افرادی هم که کار می‌کنند نمی‌توانند در پایان ماه نیاز‌های خود را برآورده کنند. افراد به خدمات اجتماعی مناسب دسترسی ندارند. آن‌ها به آموزش، مسکن، حمایت‌های اجتماعی، بیمه‌های بیکاری و حداقل درآمد مناسب دسترسی ندارند.

اگر اروپایی‌ها درآمدی نداشته باشند آن‌ها نمی‌توانند مصارف خود راپرداخت کنند. آن‌ها نمی‌توانند مصارف آموزش، خوراک و پوشاک خود را تامین کنند. آن‌ها حتی نمی‌توانند خانه خود را گرم کنند.

یک دهه پیش اتحادیه اروپا اهدافی کلیدی را تعین کرد. این اتحادیه قرار است بر اساس برنامه‌ای که تا سال ۲۰۲۰ ایجاد کرده است به اهداف خود در پیوند با کاهش فقر دست پیدا کند. بر اساس این پروگرام قرار است شمار افراد در خطر فقر به میزان ۲۰ ملیون نفر کاهش پیدا کند. اما آخرین آمار‌ها بیانگر این است که تنها ۵ نفر از خطر فقر دور شده اند.

کارشناسان معتقدند ارتباط عمیقی بین فقر و نابرابری‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. شکاف بین فقرا و ثروتمندان در اروپا به شدت گسترش پیدا کرده است. اگر چه این شکاف به اندازه امریکای شمالی نیست، اما غیرقابل پذیرش است.

در ادامه لئو ویلیامز از نهاد ضد فقر اروپا گفت: باید اتحادیه اروپا سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش خدمات اجتماعی انجام دهد. ما نشست گروه ۷ را در پیش داریم و همچنین از طرف دیگر شاهد روی آمدن رهبران سیاسی جدید در اتحادیه اروپا استیم. زمان آن فرا رسیده است که آن‌ها به تعهدات خود در پیوند با فقر عمل کنند. آن‌ها باید به تعهدات خود در پیوند با توسعه پایدار در اروپا عمل کنند.

همرسانی کنید!