6 قوس 1401 - مطالب خواندنی

ریکورد عجیب عربستان سعودی در زمینه آزادی انترنت!

ریکورد عجیب عربستان سعودی در زمینه آزادی انترنت!

آریانا نیوز: بنابر اعلام سازمان بین المللی فریدام هاوس، عربستان سعودی بدترین کشور جهان عرب در زمینه آزادی در انترنت است…

به نقل از رسانه های خارجی، گزارش این سازمان تصریح کرد که آزادی انترنت در این کشور به شدت محدود شده است.

بنا به این گزارش، سعودی از صد امتیاز فقط دارای 24 امتیاز در زمینه آزادی در انترنت است و به همین دلیل مُـلکی غیردموکراتیک و غیرآزاد محسوب می شود.

به گفته این سازمان، سیستم‌های رقابت و نظارت با تکنالوژی پیشرفته در این کشور حاکم است و رهبران ریاض از دستگاههای جاسوسی برای کنترول مردم استفاده می کنند به همین دلیل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در سعودی خاصتاً درباره زنان و اقلیت های دینی محدود است.

عربستان یکی از کشورهایی است که کاربران انترنت را به خاطر انتشار عقاید سیاسی یا اجتماعی شان بازداشت می کند.

همرسانی کنید!