26 میزان 1397 - مطالب خواندنی

دست درازی مرد بی حیا به دو خدمتکار زن در هوتل + عکس

دست درازی مرد بی حیا به دو خدمتکار زن در هوتل + عکس

آریانا نیوز: مردی که به آزار جنسی دو خدمتکار در هوتل اپریلند متهم شد، توسط پولیس دستگیر و روانه زندان شد…

مرد ۵۳ شیطان صفت به اتهام آزار جنسی به دو زن خدمتکار در هوتل دستگیر شد.

بر اساس شواهد راجب آنتونی کمپلن در جون ۲۰۱۸ هنگامی که زن خدمتکار مشغول تمیز کردن اتاق بود وارد اتاق شده و از زن بی نوا درخواست رابطه جنسی کرده و به او پیشنهاد ۱۰۰ دالر داده است.

هنگامی که زن این پیشنهاد را رد می کند، کمپلن با خشونت به اون نزدیک شده و وی را مورد آزار جنسی قرار میدهد.

همچنین سه ماه بعد، در سِپتمبر، خدمتکاری دیگر به پولیس راپور داد که سرگرم تمیز کردن اتاق ۱۱۰۷ بودم که کمپلن وارد اتاق شد و من را مورد آزار قرار داد. زن خدمتکار ادامه داد که او را به عقب تیله داده و کمپلن از ترس صحنه را در آن هنگام ترک کرده و متواری شده است.

پولیس پس از پیگیری های لازم کمپلن را دستگیر و هم اکنون در زندان است تا به زودی محکمه او تشکیل شود.

همرسانی کنید!