10 میزان 1397 - مطالب خواندنی

تجاوز نگهبان شفاخانه به اجساد در سردخانه + عکس

تجاوز نگهبان شفاخانه به اجساد در سردخانه + عکس

آریانا نیوز: نگهبان یک شفاخانه به علت همخوابی با اجساد در سردخانه دستگیر شد…

طبق گزارش پولیس، وی که از سال 2007 تا 2018 در شفاخانه مذکور کار می کرد پس از این که اجساد به سردخانه منتقل می شد از غفلت نگهبانان و داکتران سواستفاده می کرد و به سراغ مریضان مرده می رفت.

طبق گفته یکی از نرسان، برخی از خانواده قربانیان به مدیریت شفاخانه شکایت کرده بودند که متوجه شدند روی اجسادشان ردی از کبودی و خون مردگی وجود دارد که نشان می دهد فردی ناشناس با آن ها همخوابی داشته و این علائم نشان دهنده خشونت جنسی فرد موردنظر بوده است.

با پیگیری هایی که مدیریت شفاخانه پس از شکایت های پی در پی خانواده قربانیان انجام داد با کار گذاشتن کمره در سردخانه متوجه شد که کارمند قدیمی اش این کار را با مردگان انجام می داده و باعث بدنامی شفاخانه شده است.

مدیر شفاخانه پس از تماس با اداره پولیس متهم دارین بولار 52 ساله را به ماموران پولیس تحویل داد.

دارین ابتدا این مسئله را نمی پذیرفت اما با گزارش فلم کمره های مداربسته این جنایت او فاش شد.

در حال حاضر متهم به صورت موقت بدون قرار وثیقه در زندان است تا اولین جلسه محکمه او تشکیل شود.

همرسانی کنید!