8 حمل 1396 - مطالب خواندنی

تاسیس آکادمی تعدّد زوجات درعربستان!

عربستانی

آریانا نیوز: خانم داکترهوازن میرزا استاد پوهنتون ملک عبدالعزیز، در گفتگویی تلویزیونی پیشنهاد خود را مطرح کرد.

او پیشنهاد کرد آکادمی تعدد زوجات در عربستان تأسیس شود و در آن، طی یک ماه، سه زن را به عقد یک جوان درآورند. سن جوان مذکور نیز باید بین 25 تا 35 سال باشد.

هوازن میرزا تأکید کرد: در صورتی که جوان مذکور در ازدواج با سه زن (یک دوشیزه، یک مطلقه و یک بیوه) موفق عمل کند و فاقد مشکلات باشد آکادمی متعهد می شود پس از گذشته 10 سال، در صورت رغبت جوان مذکور به وی، همسر چهارمی را به وی تحفه دهد.

میرزا افزود که مفکوره آکادمی تعدد [زوجات] را برای زنان و دخترانی که آماده گی پذیرش آن را دارند مطرح کرده و این پلان بر زنده گی همسران مذکور با یکدیگر در یک منزل استوار است.

این استاد پوهنتون عربستانی افزود: این مفکوره به روش وقف اجرا می شود و سرمایه داران من‌حیث یک پلان خیریه اقدام به تأمین مالی آن می کنند.

هوازن میرزا تصریح کرد: برخی از بانوان در جامعه علاقه مندند در طول هفته فقط دو روز در کنار همسرشان باشند تا ازدواج مانند ایفای نقش اجتماعی و انجام مسئولیت هایشان نشود که این پلان برای آنها مناسب است.

زن

همرسانی کنید!