9 عقرب 1397 - مطالب خواندنی

بدترین قتل زنجیره‌ ای پس از جنگ دوم جهانی

بدترین قتل زنجیره‌ ای پس از جنگ دوم جهانی

آریانا نیوز: یک نرس در جرمنی به کشتن ۹۹ مریض، مجرم شناخته شد…

بر اساس گزارش‌ها، نایلس هوگل که ۴۱ سال عمر دارد، با تزریق ادویه کشنده، مریضانش را کشته بود.

قاضی محکمه روز سه‌شنبه در شهر اولدین بورگ از هوگل پرسید که آیا این اتهام‌ها را می‌پذیرد؟ او در پاسخ به جرمش اعتراف کرد.

از این گونه کشتار، به عنوان بد ترین قتل زنجیره‌یی به دنبال جنگ دوم جهانی در جرمنی نام برده شده‌است.

نایلس هوگل در سال ۲۰۱۵ به ۱۵ سال حبس پس از آن محکوم شد که محکمه او را به قتل دو تن از مرسضان به وسیله تزریق ادویه کشنده مجرم شناخت.

پس از تحقیقات در ماه جنیوری امسال ثابت شد که هوگل مسوول قتل ۹۷ مریض دیگر نیز بوده است.

گفته می‌شود این نرس قصد داشته با تزریق ادویه‌های خطرناک، مریضانش را دوباره به هوش آورد و نزد همکارانش در شفاخانه‌ها شهرت کسب کند.

همرسانی کنید!