افزایش آمار خودکشی در میان متعلمین جاپانی

افزایش آمار خودکشی در میان متعلمین جاپانی

آریانا نیوز: تعداد متعلمینی که در سراسر جاپان دست به خودکشی زده‌اند در سال گذشته با 39 فیصد افزایش نسبت به سال قبل به 512 نفر افزایش یافت…

به نقل از رسانه‌های خارجی، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و تکنالوژی جاپان تعداد متعلمینی که در سال 2022 خودکشی کرده‌اند را اعلام کرد.

بر اساس داده‌های وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و تکنالوژی جاپان، تعداد متعلمینی که در سراسر کشور دست به خودکشی زده‌اند در سال گذشته با 39 فیصد افزایش نسبت به سال قبل به 512 نفر افزایش یافت.

بر این اساس، این نسبت در سال 2022 به حیث بالاترین نرخ پس از سال 1980 توجه‌ها را به خود جلب کرد.

در سال 2022، 512 متعلم در جاپان خودکشی کردند.

میزان خودکشی دانش‌آموزان با 60 مورد در ماه جون و 57 مورد در ماه سپتمبر، بالاترین میزان خودکشی در سال بود.

بیشتر بخوانید  مساعدت مالی جاپان برای عرضه خدمات صحی به مردم افغانستان
همرسانی کنید!